ชุดขันโตกถวายภัตตาหารพระสงฆ์

ชุดขันโตกถวายภัตตาหารพระสงฆ์
ชุดขันโตกถวายภัตตาหารพระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558